Primera Assemblea de barris del pressupostos participats.

Recordeu que avui dimarts 20 de febrer a les 20:15h hi ha la primera Assemblea de barris referent a pressupostos participats.
El que es fa avui és exposar les diferents propostes que s’han entrat per part dels veïns i seguidament escollir-ne un màxim de 7 per tal que els equips tècnics de l’ajuntament en valorin la viabilitat. S’han presentat 9 propostes.

Animeu-vos a venir