Assemblea de socis i sòcies barri de Montjuïc

Aquest proper 25 de febrer a les 19h podreu seguir l’Assemblea de socis i sòcies del nostre barri.

En aquesta Assemblea es tractaran els temes habituals de cada Assemblea com; l’aprovació de l’acta anterior, presentació de l’estat de comptes i el repàs de les activitats fetes durant l’any, entre altres.

També es tractaran temes com la presentació de candidatures per la renovació de la Junta Directiva o la proposta d’activitats per tot aquest any 2021, que tot i les dificultats de desplaçament i reunions que la pandèmia ens està imposant, la Junta actual ha estat treballant per donar sortida d’oci i esbarjo a tots els veïns i veïnes del barri.

Per aquests dos últims punts, podeu consultar la documentació :

Per últim, recordar-vos que qui vulgui seguir l’Assemblea, es pot connectar a: https://meet.jit.si/AssembleaSocisMontjuic2021

La Junta